עמוד:129

שאלה 2 . 2 העתיקו לדוח הפרויקט ( מתוך דפי הנתונים ) את סרטוט חתך ההתקן 1 F-E 98 והסבירו לפי חתך זה את מבנה ההתקן . הערה : במקום להשתמש בהתקני הקצה הייעודים , אפשר להשתמש ברכיבים בדידים , כפי שיוסבר בהמשך . באיור 2 . 6 מתואר אופיין עוצמת אור , הנפלט מדפ"א , בתלות לזרם הישר המסופק לה . הגרף מנורמל , 10 mA ^ כלומר עוצמת ההארה בזרם של 10 mA הדיודה מוגדרת כעוצמה שגודלה . 1 התנהגות זו של תאופיין מאפשרת את התמרת אות החוזי החשמלי לאות אור . שאלה 2 . 3 א . הסבירו היכן יש למקם את נקודת העבודה של הדפ"א שהאופיין שלה מופיע באיור 2 . 6 כדי שיהיה ניתן להפעילה באופן מיטבי . ב . מהי התנופה המרבית של הזרם שניתן להזרים בדפ"א בתנאים שהוצבו בסעיף אי שאלה 2 . 4 לגבי המערכת שבאיור ; 2 . 4 א . מהו סוג החיבור שבו פועלים הטרנזיסטורים Q 2 ו ? 23 איור 2 . 6 תלות עוצמת האור הנפלט מדפ"א בזרם הישר העובר דרכה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר