עמוד:128

באיור 2 . 5 מתואר מבנה עקרוני של התקן קצה ייעודי - מתמר מקלט , או מתמר משדר אופטיים , המבצעים , בנוסף לשידור וקליטה של אותות אופטיים , את ההתמרה בין אות אופטי לאות חשמלי ולהיפך . המשדר הוא דיודת פולטת אור . בהדקים 1 ו2- מוזנים ( או מתקבלים ) האותות החשמליים של ההתקן . המוט הקצר המופיע באיור 2 . 5 מסמל את הסיב האופטי המחובר למשדר / מקלט . הגליל המחורץ משמש להידוק הסיב האופטי להתקן , באופן שימנע את נפילתו . בתוך ההתקן מותקנת מערכת אופטית ( זכוכית מגדלת ) המשמשת לריכוז האור הנכנס , או יוצא מהסיב , וזאת כדי לאפשר צימוד טוב בין ההתקן לסיב ולמנוע זליגת אור ואת החלשת האות , וכך לקבל המרה יעילה של אות חשמלי לאות אורי , או להיפך . שאלה 2 . 1 אתרו ברשת האינטרנט את דפי הנתונים של יחידת הקצה הייעודית , המשדר ( דפ"א ) 1 F-E 98 וענו על השאלות הבאות : א . מהו אורך הגל המיטבי שבו פועלת הדפ"א ומהו צבע האור הנפלט ממנה ? ב . מהו קוטר הסיב האופטי שיש לחבר למשדר ? ג . מהו מפל המתח האופייני על הדיודה בזרם של ? 20 mA ד . מהם זמני העלייה והירידה המרביים של הדיודה ומה חשיבותם ? איור 2 . 5 מבנה עקרוני של התקן שידור קליטה אופטי הכולל חיבור לסיב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר