עמוד:121

לקבלת גל ריבועי סימטרי , נשתמש בפרויקט במעגל שבאיור . 1 . 4 שאלה 1 . 2 א . הסבירו את פעולת המעגל שבאיור . 1 . 4 היעזרו בסרטוט של צורות הגלים במוצאים השונים של המעגל המשולב . מהו קבוע הזמן של התנודות ? ( ערכי הרכיבים שבמעגל הס לא ערכי מעגל הפרויקט . ( ב . חשבו את תדר התנודות במעגל שבאיור . 1 . 4 ג . בפרויקט שאנו בונים דרוש גל ריבועי שתדירותו משתנה בין . 7-65 Hz הקבל המחובר הוא של במערכת , 0 . 1 ^ F והוא מחובר למעגל נגד קבוע של . 100 ka מהו ערכו של הנגד המשתנה שיש לחבר בטור לנגד הקבוע ? a" an הבדיקה ux שבאיור 1 . 4 היא מוצא המתנד . נחבר את הדפ '' א לנקודה זו , וניצור באמצעותה את תופעת ההבהוב . כיוון שמוצא מעגל המתנד אינו מסוגל "לדחוף" זרם במידה הדרושה להפעלת הדפ"א , השתמשנו במגבר טרנזיסטורי המבוסס על הטרנזיסטור , 2 N 2222 כפי שאפשר לראות באיור 1 . 5 ( את דפי הנתונים של הטרנזיסטור תוכלו למצוא ברשת . ( איור 1 . 5 מגבר טרנזיסטורי להפעלת דפ '' א איור 1 . 4 מתנד לגל ריבועי סימטרי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר