עמוד:118

גדולה מדי , תיווצר במוחנו תחושה של קפיצה . כדי ליצור תחושה של תנועה מתמשכת , צריך להקרין מול עינינו , בכל שנייה , 24 תמונות השונות זו מזו ( או יותר . ( כיוון שדרושה הקרנה של 50 תמונות בשנייה למניעת תחושת הבהוב , כל תמונה בסרט קולנוע מוקרנת פעמיים . מתנד גל ריבועי מבוסס על הרכיב 555 שמו של המעגל המוכלל 555 נגזר מכך שהמבנה שלו כולל שלושה נגדים זהים של . 5 kn הנגדים מחוברים כמחלק מתח הדרוש במעגל המוכלל . באיור 1 . 1 . מתואר מבנה עקרוני של המעגל המוכלל 555 עם שמות הדקיו ומספריהם . דפי הנתונים של המעגל המוכלל 555 ( אפשר למצוא אותם בקלות ברשת האינטרנט ) מוצג , בין השאר , תיאור החיבורים הדרושים להפעלת הרכיב כמתנד אל-יציב ( Astable ) ומוצג תיאור של צורות הגלים המתקבלות במוצא המעגל המוכלל . התבוננו באיור . 1 . 2 תוכלו לראות מעגל מתנד אל-יציב עקרוני , המבוסס על המעגל המוכלל . 555 איור 1 . 1 מבנה עקרוני של המעגל המוכלל 555

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר