עמוד:113

מהלך הניסוי חלק א - השפעת הדחיסה על ההפרדה . 1 פתחו את קובץ תמונת הטקסט שמשמשת לבדיקת ההפרדה בתמונה ( הקובץ נקרא . ( compression _ text . bmp . 2 מדדו את ההפרדה בתמונה . בניסוי זה ההפרדה ( רזולוציה ) תיוצג על ידי גודל האותיות המינימלי שבו ניתן עדיין לזהות את הטקסט . ( גודל האות , ולמעשה הערך ההופכי שלו , ישמש כהפרדה היחסית לעניין ניסוי זה . ( . 3 עתה כווצו את הקובץ באמצעות ארבע השיטות הבאות : הפחתת קצב הדגימה , . JPEG 2000 , JPEG , GIF לאחר כל כיווץ מדדו מחדש את הרזולוציה בתמונה המכווצת . כווצו לשם כך ביחסים האלה 5 : 1 , 10 : 1 , 15 : 1 , 20 : 1 , 35 : 1 , 50 : 1 , 75 : 1 , 1 . 1 . 4 לחילופין , ניתן להגדיל בכל פעם את יחס הדחיסה ולבדוק , עבור כל גודל אות , מהו יחס הדחיסה שבו ניתן עדיין לזהות את כל האותיות בשורה בגודל אות זה . חלק ב - השפעת הדחיסה על מרקם הצבעים והפרטים בתמונה חלק זה של הניסוי אינו כמותי אלא התרשמותי . . 1 פיתחו את קובץ תמונת קסנדו . הפעילו עליה את ארבע השיטות , ברמות דחיסה שונות . חלק ג - השפעת תכולת דף על הזמן הנדרש לשליחתו בפקס . 1 שלחו בפקס דף לבן חלק . מדדו את הזמן הנדרש לשליחה . . 2 שלחו בפקס את שלוש מטרות הפסים . ( target 1 , target 2 , target 3 ) עבור כל דף , מדדו את הזמן הנדרש לשליחה . . 3 חזרו על המדידה עבור שני דפי הטקסט . ( small text fax , large text fax )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר