עמוד:110

א . רשמו את 50 הסיביות של השורה הראשונה בתמונה - לפני ואחרי הדחיסה ? ב . העריכו מהו יחס הדחיסה המתקבל בשיטת RLE ( ללא דחיסה . ( פתרון א . השורה הראשונה בתמונה המקורית ( ראו הקו המרוסק באיור ) מיוצגת על-ידי י ( 0 , 25 , 2 , 50 , 2 , 50 , 2 , 50 , 2 , 50 , 25 ) ב . בתמונה יש בסך הכול 260 שורות . מתוכן , עשר שורות מיוצגות על ידי , ( 1 , 260 ) ושאר 250 השורות זהות לשורה הראשונה . בהנחה שכל מספר מיוצג בתמונה הדחוסה על-ידי בית אחד , הרי כל שורה קצרה מיוצגת על-ידי 2 בתים , וכל שורה ארוכה מיוצגת על-ידי 11 בתים . מספר הסיביות הכולל , הדרוש לייצוג התמונה הדחוסה , הוא אפוא 10 x 2 x 8 + 250 x 11 x 8 = 22160 ; כמות מספר הסיביות בתמונה המקורית הוא ( זכרו - סיבית לכל פיקסל ) 260 x 260 = 67600 ? . לכן , יחס הדחיסה המתקבל בשיטת RLE בתמונה זו הוא ! 67600 : 22160 = 3 : 1 תקני דחיסה קיימות שיטות דחיסה רבות נוספות . שתי שיטות שאולי מוכרות לכם מעבודתכם במחשב הן MPEG-1 JPEG ( לגרסותיהן השונות , למשל . ( MPEG-4 O MPEG-2 למעשה , שתי שיטות אלה אינן רק שיטות מתמטיות לדחיסה , כי אם שתי קבוצות של שיטות , אשר מרכיבות תקני דחיסה . תקני הדחיסה מאפשרים תאימות בין יוצרי התמונה הדחוסה לבין המשתמשים בה ( אשר פורסים אותה על מקלט הטלוויזיה או צג המחשב שלהם . ( התאימות מבטיחה שכל תמונה שנדחסה , למשל , לפי תקן , JPEG אפשר יהיה לפרוס אותה על-ידי כלי פריסת תמונה מאותו סוג . ללא תאימות לא היה ניתן ליישם דחיסת תמונות בקנה-מידה נרחב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר