עמוד:107

פתרון א . קצב הסיביות הוא : 25 x 24 * 500 x 500 = 1 50 xl 0 b / s nrom שיעילות השידור בערוץ היא 1 Hz /( b / s ) דרוש רוחב פס של . 150 MHz רוחב פס זה גדול פי 25 מזה המוקצה לערוצי PAL הקיימים ( האנלוגיים . ( ב . נפח האחסון בסיביות , הדרוש להקלטת דקת שידור שווה למכפלת קצב הסיביות במספר השניות בדקה . כדי לקבל את כמות הבתים נחלק ב8- ונקבל ; 150 xl 0 [ b / s ] x 60 s / 8 [ B / b ] = 1 . 125 GB לכן , בדיסק בעל נפח טיפוסי כיום ( 30 GB ) ניתן לאחסן פחות מחצי שעת הקלטה לא דחוסה . סדר ביצוע הפעולות במערכת טלוויזיה ספרתית מתואר באיור . 8 . 3 מערכת טלוויזיה ספרתית כוללת שני רכיבי דחיסת תמונה י דוחס וגמונה - בצד המשדר רכיב זה מבצע את הפעולות המתמטיות הכרוכות בדחיסה . פעולות אלה הן עתירות חישובים , והן חייבות להתבצע על נתוני התמונה בפרק זמן קצר מאוד ( זמן מסגרת , כלומר , כמה מאיות השנייה . ( כדי להשיג זאת , הדוחס מורכב משילוב של תוכנה וחומרה ( החומרה איור 8 . 3 סדר ביצוע הפעולות במערכת טלוויזיה ספרתית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר