עמוד:106

שיטה לזיהוי ההבדלים בין מסגרות - כדי לנצל את היתירות הזמנית ברצף המסגרות . בשיטות הפועלות לפי תקן MPEG-2 ניתן לדחוס את נפח הערוץ פי כמה עשרות ( יחס הדחיסה תלוי באיכות התמונה שרוצים לקבל ) בלי לפגוע בתכולה החזותית של התמונה . נציין כי השיטות הללו , כמו כל שיטות הדחיסה האחרות , הן עתירות חישובים מתמטיים , ומחייבות שימוש במחשב או במעבד חזק . הסברת הפרטים המתמטיים של שיטות הדחיסה חורגת ממסגרת הספר הזה . עקרונות דחיסת תמונה כפי שראינו , למעבר מתמונות אנלוגיות לתמונות ספרתיות יש יתרונות בולטים . ואולם , השימוש בתמונות ספרתיות יוצר בעיה לא פשוטה , הן בשידור התמונות והן בשמירתן בזיכרון . הבעיה טמונה בכך שכל תמונה ספרתית מורכבת ממספר גדול מאוד של נתונים ספרתיים ( כלומר , סיביות . ( לכן דרוש ערוץ שידור בעל פס רחב , לשידור טלוויזיה ספרתית , ולאחסון תמונות ספרתיות ( או הקלטת טלוויזיה ספרתית ) דרוש נפח זיכרון גדול מאוד . למעשה אפשר לומר כי לא ניתן כלל לשדר ולאחסן תמונות ספרתיות גולמיות ( כלומר , כפי שהן מתקבלות מהמצלמה הספרתית . ( כדי להתגבר על הקושי , יש להקטין מאוד את מספר הסיביות המשמשות לייצוג התמונה , ויש לעשות זאת בלי לפגוע משמעותית בתוכן החזותי של התמונה ( כלומר , בפרטי התמונה . ( לשם כך מבצעים פעולה הנקראת דחיסת תמוגה . ( image compression ) 8 . 1 nnan כדי להמחיש את הצורך בדחיסה , נבחן את המקרה של טלוויזיה ספרתית באיכות 500 x 500 ) PAL פיקסלים , 24 סיביות לפיקסל , 25 מסגרות בשנייה . ( א . חשבו את רוחב הפס הנדרש לשידור ערוץ טלוויזיה כזה , ללא דחיסה ( ביחידות ( Hz הניחו שרוחב הערוץ הנדרש Uz-2 זהה לקצב הסיביות ( בסיביות לשנייה . ( ב . חשבו את נפח האחסון הנדרש על הדיסק להקלטת דקה אחת של שידור ( בבתים . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר