עמוד:103

אחת לאחרת יכול להתבצע על-ידי שינוי תוכנה . למשל , את קצב התירה אפשר לשנות על-ידי שינוי קצב קריאת התמונה מהזיכרון . המשמעות היא שמקלט ספרתי מסוגל להתאים את פעולתו לתקני שידור שונים , תבניות תמונה שונות , ורמות איכות שונות . למעשה , בשידור ספרתי , מאפייני התירה ( גודל התמונה וכיוצא בזה , ( הופכים להיות חלק מתקן הדחיסה של התמונה . לכן , כל מקלט שתומך בתמונות MPEG-2 מסוגל לקלוט ולהציג שידור ברמות איכות שונות . בצפון אמריקה , לדוגמה , הוגדרו שלוש רמות שידור איכות נמוכה - שידור אנלוגי , בתקן הישן 525 ) NTSC שורות ברוטו , כ450- פיקסלים לאורך שורה ) t איכות בינונית - שידור ספרתי בתקן . ( Standard Definition TV ) SDTV גודל התמונות הוא 704 x 480 y איכות גבוהה - שידור ספרתי בתקן . ( High definition TV ) HDTV ברמה זו יש תמונות בשני גדלים : תמונות טובות ( 1280 x 720 ) ותמונות מעולות . ( 1920 x 1080 ) התמונות הטובות דומות אפוא באיכותן לתמונות על צג מחשב מעולה , ואילו התמונות ה"מעולות" הן באיכות של סרט קולנוע . כיצד משדרים תמונה ספרתית ? כדי להבין את גודל האתגר שבשידור טלוויזיה ספרתית , הבה נבחן תחילה את כמות המידע שצופן בחובו ערוץ כזה . נניח כי השידור הוא מסוג SDTV ונניח כי משדרים : RGB-1 בדוגמה שלנו תמונה צבעונית , בגודל של 704 x 480 פיקסלים ובעומק של 10 סיביות לכל צבע יסוד ( כלומר , כל פיקסל מיוצג על-ידי 30 סיביות , ( משודרת בקצב של 25 מסגרות בשנייה . עלינו לחשב את קצב הסיביות הגולמי שמייצרת המצלמה י Bitrate = 704 x 480 x 10 x 3 x 25 = 253 . 44 Mbps על-פי משפט הדגימה , רוחב הפס הנדרש לשידור ערוץ זה ( אם משדרים את הסיביות בדרך הרגילה על-ידי " 1 " ו ( " 0 " - הוא כמחצית קצב הסיביות , כלומר , . 127 MHz רוחב פס זה גדול פי 20 בערך מרוחב הפס הדרוש לערוץ טלוויזיה אנלוגי . יתרה מזו , כבר הזכרנו שגם הקצאה של 6 MHz לערוץ טלוויזיה היא בעייתית כיום , משום שהיא גדולה מכדי לספק את מאות הערוצים המתחרים על ספקטרום התדרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר