עמוד:100

0 יחס ההיבט בתמונה אינו אופטימלי - מחקרים הראו שנוח יותר לצפות בתמונה פנורמית , ביחס של , 16 : 9 מאשר בתמונה המקובלת כיום ( ביחס של . ( 4 : 3 0 במשך שנים רבות "הסתדרו" הצופים עם תמונה באיכות זו . ואולם , בשנים האחרונות , התרגלנו לצפות בצגי מחשב משופרים וגבר הצורך באיכות משופרת של תמונת הטלוויזיה . כיום , צג המחשב הפשוט ביותר הוא בעל הפרדה של 640 * 480 פיקסלים , יותר ממקלט הטלוויזיה האנלוגי הטוב ביותר ( צג מחשב טוב מגיע להפרדה של . ( 1024 x 768 נצילות שידור נמוכה - כל ערוץ אנלוגי דורש רוחב פס קשיח 6 MHz ) לערוץ PAL רגיל . ( היות שתחום התדרים המוקצה לשידורי טלוויזיה הוא מוגבל ( תחומי התג"מ והתא"ג , ( אפשר לשדר רק כמה עשרות ערוצי שידור ( בפרט בכבלים ובשידור קרקעי . ( לאור ה"הצפה" של הצופים בערוצי טלוויזיה זמינים , ולאור השאיפה לשדר תמונות באיכות גבוהה יותר ( שמשמעותן הגדלת רוחב הפס הנדרש לשידור כל ערוץ , ( בעיית נצילות השידור רק הולכת ומחריפה - והשידורים האנלוגיים אינם יכולים לספק לה פתרון . היעדר תאימות בין תקנים שונים - מאפייני התירה של תקנים שונים הס שונים לחלוטין , ומשום כך יש הבדלים גדולים בין המעגלים במקלטים שונים . לכן , מקלט שפועל בתקן מסוים אינו יכול לקלוט שידורים בתקן אחר ( למשל , במקלטי PAL לא ניתן להשתמש בארצות הברית , שם משדרים בשיטת . ( NTSC יכולת הרחבת תקני השידור היא מוגבלת . אמנם שיפורים טכנולוגיים מאפשרים מעבר לשיטות שידור משופרות , אך מעבר כזה מחייב את הצופים להחליף את המקלטים שברשותם ( בדרך כלל המקלטים החדשים הם גם יקרים בהרבה . ( תהליך החלפת הציוד נמשך שנים רבות , ובפועל הוא מהווה גורם מעכב לשיפור הדרגתי של מערכת שידורי הטלוויזיה . המעבר לשידורים ספרתיים מאפשר להתגבר על המכשלות הללו במידה רבה . כדי להבין כיצד , נתבונן באיור . 8 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר