עמוד:98

עיבוד התוצאות . 1 חלק ב ( כושר ההפרדה ) ו מתוך המדידות שערכתם , חשבו את המרווח ( tchpi ) בין זוגות של פיקסלים שכנים בשני סוגי צגים : א . בצג מחשב . ב . במרקע מקלט הטלוויזיה . . 2 חלק ב : חשבו את כמות הפיקסלים לרוחב הצג ( כלומר לאורך שורה אופקית אחת , מקצה לקצה , ( בשני המקרים . שאלות סיכום . 1 מהי השפעת רזולוציית מערכת ההפעלה על צפיפות הפסים שניתן להציג על צג המחשבי . 2 מדוע כאשר הוגדלה הרזולוצייה של מערכת ההפעלה קטנו האותיות שמוצגות על הצג ? . 3 מדוע , לדעתכם , הרזולוציה האופיינית בצג המחשב גדולה משמעותית מרזולוציית מרקע הטלוויזיה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר