עמוד:94

כאמור , במקלטי טלוויזיה המרווח וקוטר האלומה שווים פחות או יותר בגודלם . אפשר לתכנן את מעגלי ההגברה , בקלות יחסית , לקבלת רוחב הפס הדרוש . לכן , למעשה , כושר ההפרדה של מקלט טלוויזיה נקבע על-ידי גודלו . כדי להמחיש את היתרון של מקלט גדול , נחשב בדוגמה הבאה את ההפרדה של שני מקלטי טלוויזיה מעשיים . דוגמה 7 . 1 נתייחס לשפופרת פסים , שמרקעה הוצג באיור . 7 . 3 חשבו את ההפרדה האופקית במקלט של 14 " ובמקלט של . 26 " פתרון נחשב תחילה את ההפרדה במקלט הגדול . עבור יחס היבט של , 4 : 3 רוחב המרקע הוא W =- ^ 26 " = 52 , cm 5 לכן , מספר השלשות לרוחב המרקע הוא י 0 . 08 N = — = 663 מאחר שרכיבי התמונה הם בדידים ( כמו במצלמת , ( CCD התמונה המוצגת עוברת דגימה מרחבית . כזכור , לצורך חישוב ההפרדה האנכית של תמונת חוזי - הדגומה בכיוון האנכי , עקב התירה בכיוון זה - כפלנו את מספר שורות התירה בגורם KELL ( שערכו . ( 0 . 7 נבצע כאן פעולה דומה עבור הכיוון האופקי , ונקבל את ההפרדה האופקית י N = JVx 0 . 7 = 465 lines נחזור עתה על החישוב עבור המקלט הקטן . רוחב המרקע הוא ו Jf = 1 x 14 " = 28 . 5 cm מספר השלשות לרוחב המרקע ו 0 . 06 yv = ^ = 476 וההפרדה האופקית היא N = JVx 0 . 7 = 333 lines

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר