עמוד:86

מהלך ה 1 יסוי השפעת רוחב הפס של ערוץ החוזי על ניגודיות התמונה . 1 חברו את מוצא המצלמה למבוא המסנן המתכוונן ( המהווה חלק ממודול המצלמה . ( המסנן הוא מסוג מעביר נמוכים ( LowPass ) והוא משמש להדמית ערוץ החוזי . למתג המסנן יש שלושה מצבים שונים - כל אחד עם רוחב פס שונה . כמצב התחלתי , קיבעו את המתג לקבלת רוחב הפס המרבי . חברו את מוצא המסנן במקביל למבוא משקף התנודות ולמבוא הצג . . 2 הציבו מול המצלמה דף מטרת פסים שחור-לבן . קיבעו את המרחק כך שהפסים יתפסו כשליש משדה הראייה האופקי של המצלמה ( הפסים יהיו אנכיים . ( הציגו במשקף התנודות שורת חוזי אחת עם פסים . . 3 עתה שנו את מצב המתג , כך שרוחב הפס של המסנן יקטן בהדרגה . שרטטו במדויק את צורות הגל שמתקבלות בכל אחד ממצבי המסנן . כמו כן איירו את תמונת הפסים בצג בכל מצב של המתג . עיבוד התוצאות . 1 חשבו את עומק האפנון של האות עבור כל אחד ממצבי המסנן ו . 2 חשבו את הניגודיות שמתקבלת עבור מטרות הפסים , עבור כל אחד ממצבי המסנן . שאלות סיכום . 1 הסבירו את הקשר בין השינויים בעומק האפנון של אות החוזי לשינויים שחלים בתמונת הפסים בצג ( בניגודיות התמונה ובחדות שלה . 2 . ( מהו ( בקירוב ) רוחב הפס הנדרש לדעתכם מערוץ חוזי להעברת תמונת שחור-לבן באיכות שמפיקה מצלמת הניסוי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר