עמוד:83

כרטיס מצלמה כרטיס המצלמה מורכב ממצלמת מעקב זעירה , המכילה רכיב מצלמה מוכלל ומערכת אופטית , אשר מותקנים על מעגל מודפס ( או על אמצעי אחר , ( מערכת מסננות ומערכת של דפ"א מסוגים שונים ובצבעים שונים , להארת אזור הצילום . רצוי שהנורות תהינה מותקנות סביב עדשת המצלמה . באיור 6 . 6 מוצגת תמונה ובה אפשר לראות כרטיס מצלמה שמותקנות בו דפ"א סביב עדשת המצלמה . באיור 6 . 7 מוצג המעגל האלקטרוני שצריך לבנות סביב מערכת המצלמה כדי לבצע את הניסוי . * הכרטיס באיור 6 . 7 מורכב סביב מערכת מצלמה של חברת . OMNIVISION במקרה שמרכיבים את המערכת סביב רכיב מצלמה אחר ישתנו מספרי ההדקיס של מוצאי רכיב המצלמה . איור 6 . 7 מעגל כרטיס מצלמה איור 6 . 6 כרטיס מצלמה שמותקנות בו דפ"א סביב העדשה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר