עמוד:81

כדי להתגבר על עיוות זה , מתבצע במקלט סינון סימטרי של ספקטרום האות המאופנן ( איור . ( 6 . 5 סינון זה נעשה בדרך כלל בדרגות התב '' מ ( תדר הביניים ) במקלט , שבהן מנחתים באופן הדרגתי את התחום של 750 kHz הראשונים של פס הצד העליון , ואת 750 kHz של תדר הפס הנותר . הניחות מתוכנן כך שתרומות שני פסי הצד , המסתכמים במופע זהה בגילוי , יתרמו עוצמה זהה בכל תדר ותדר . צורת העקום צריכה להיות כזאת , שעבור שני תדרים /?' , / הממוקמים באופן סימטרי משני צדי הגל הנושא , סכום העוצמות היחסיות שלהם יהיה 11 איור 6 . 5 צורת הסינון של אות החוזי במקלט , המונעת את העיוות שתואר כאיור 2 . 5 איור 6 . 4 א . ספקטרום אות החוזי באפנון VSB ב . התפוקה המתקבלת במוצא גלאי המעטפת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר