עמוד:79

רוחב הפס של ערוץ השידור בתחום התג"מ הוא , 7 MHzo וניתן להבחין בו בפרטים הבאים . ? א . פס הצד העליון - כולל תחום תדרים של , 5 MHzo דהיינו , כרוחב הפס של אות החוזי . בתחום זה נדרשת היענות "שטוחה" של המשדר , כלומר , העברת כל המרכיבים הספקטראליים של אות החוזי בעוצמה הנכונה . ההיענות יורדת ב 20 ( 113- לפחות ( כלומר פי 10 במתח ) בתוך התחום של 0 . 5 MHz הבאים ( בין . ( 5 . 5 MHz ^ 5 MHz ב . החלק הנותר של פס הצד התחתון - רוחבו הכולל הוא . 1 . 25 MHz בתחום זה ההיענות לאורך 0 . 75 MHz היא אחידה , והיא יורדת ב3- נ 20 < 1 לפחות בתחום של 0 . 5 MHz הבאים . רוחבו של פס הצד הנותר נקבע כפשרה בין השאיפה לא לשדר בכלל את פס הצד התחתון , לבין הצורך למנוע עיוותי מופע , הנוצרים עקב דיכוי פס הצד התחתון כולו . ג . הגל הנושא של אות השמע נמצא מחוץ לתחום אות החוזי , ובמרחק קבוע של 5 . 5 MHz מעל לגל הנושא של אות החוזי . משני צדי הגל הנושא של אות השמע נמצאים פסי הצד של אות השמע , התופסים רוחב של 75 kHz ) 150 kHzo לכל צד . ( הגל הנושא את אות השמע מהווה גל תת-נושא , והוא עצמו מורכב על הגל הנושא את אות הטלוויזיה . ד . הגבול העליון של הערוץ הוא 250 kHzo מעל לתדר הגל הנושא של השמע . 250 kHz אלה מנוצלים בחלקם לפס הצד העליון של הגל הנושא של אות השמע , ויתרם משמשים כמרווח ביטחון בין ערוצים שכנים . לערוצי הטלוויזיה בתחום התא '' ג ( UHF ) מוקצה תחום תדרים קצת יותר רחב , כ . 8 ^[^ המרחק בין הגל הנושא של התמונה והגל הנושא של אות השמע , נשאר . 5 . 5 MHz בין שני ערוצים סמוכים יש מרווח ביטחון גדול יותר מאשר ב , ¥ ^ ודבר זה מקל על הברירות ( selectivity ) של הערוץ במכוון . RF-n מבנה ערוצי הטלוויזיה , לפי תקנים אחרים המקובלים בעולם , שונה במקצת . רוחב הערוץ מותאם , כמובן , לרוחב הפס של אות החוזי , השונה מתקן לתקן . כמו-כן , יש מקומות שבהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר