עמוד:78

במקלט הוא פשוט אך דרוש רוחב פס גדול , ( לבין SSB ( שבה מספיק רוחב פס קטן , אך הגילוי במקלט הוא מסובך . ( בשיטת VSB משודר בערוץ כל פס הצד העליון , ורק חלק קטן - " החלק הנותר" - מפס הצד התחתון . אם כן , רוב רובו של פס הצד התחתון מסונן , ונשאר רק "החלק הנותר '' אשר רוחבו הוא 1 . 25 MHz בערך , כך שרוחב ערוץ השידור הכולל הוא 6 . 25 MHz בערך . למעשה , כפי שנראה בהמשך , רוחב הפס המוקצב לערוץ הוא 7 MHz ( תג"מ ) או 8 MHz ( תא"ג , ( ובתוכו כלול גם גל נושא המאופנן באות השמע . נציין כאן כי במקלט מופעל על האות סינון נוסף . לכן , אין חשיבות מכרעת לחדות הסינון של פס הצד התחתון במשדר . אפנון VSB מאפשר גילוי אות הטלוויזיה במקלט בצורה פשוטה למדי , כפי שנראה בהמשך . מבחינת רוחב הפס הנדרש - המחיר שאנו משלמים תמורת הקלה זו , בהשוואה לשידור פס צד בודד , אינו גדול ; הוא מתבטא בתוספת של 20 ° / 0 בערך לרוחב הפס של הערוץ . הספקטרום של שידורי הטלוויזיה בערוץ הטלוויזיה משודרים אותות החוזי והשמע על גל נושא אחד . תדר הגל הנושא נמצא בדרך כלל בתחום התדרים הגבוהים מאוד ( תג"מ , ( VHF - או התדרים האולטרה גבוהים ( תא"ג . ( UHF - באיור 6 . 2 מוצג מבנה הספקטרום של ערוץ טלוויזיה יחיד בתחום התג '' מ . המספרים על ציר התדר הם הפרשי התדרים ביחס לתדר הגל הנושא f ( כלומר , 0 מציין את תדר הגל הנושא עצמו . ( איור 6 . 2 מבנה ערוץ טלוויזיה בתחום התג '' מ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר