עמוד:70

הפרדה במצלמת חוזי מעשית במצלמה האידיאלית שתיארנו , כושר ההפרדה שווה למספר תאי החיישן בכל כיוון . בפועל , ההפרדה בתמונה שמוצגת לצופה נמוכה הרבה יותר . בגלל טבעו של תהליך התירה , ההפרדה האנכית היא כ 70 ° / 0- בלבד ממספר השורות הפעילות . למעשה , מספר השורות בחיישן התמונה נקבע לפי מספר השורות הפעילות בתקן שבו המצלמה פועלת . מעבר לכך , ההפרדה האנכית אינה תלויה במצלמה . לעומת זאת , ההפרדה האופקית תלויה באיכות המצלמה , באיכות שאר מרכיבי מערכת החוזי , ובתכונות העין . בכל אחד מן השלבים הללו ( מצלמה , מעגלי קליטה ושידור , מקלטה , צג , עין ) התמונה המקורית מתקלקלת במידה מסוימת . בסופו של דבר , כדי להעריך נכונה את כמות הפרטים בתמונה שהצופה מסוגל להבחין בהם , יש להביא בחשבון את כל הגורמים לקלקולים שצוברת התמונה בדרכה . לכל הגורמים הללו אפשר לתת ביטוי כמותי מפורט , ולנתח את השפעתם על התמונה הסופית , באמצעות כלי מתמטי מיוחד , פוגקציית התמסורת האופטית . העיקרון העומד ביסוד פונקציית התמסורת האופטית זהה לזה העומד ביסוד תגובת התדר בתחום החשמלי . לכל אחד ממרכיבי המערכת יש פונקציית תמסורת משלו , הניתנת לחישוב או למדידה . פונקציית התמסורת הכוללת של המערכת מתקבלת על-ידי כפל התמסורות של כל מרכיבי המערכת . דיון מפורט בנושא זה חורג ממסגרת ניסוי זה . ניתוח פונקציית התמסורת האופטית של חיישן התמונה מראה שההפרדה האופקית שלו ( בקווים ) היא רק כ 90 ° / 0- ממספר תאי ה-סכם בשורה . במצלמה מעשית יש להביא בחשבון גם את השפעת העדשה והמגבר - שאינם אידיאליים , וגורמים לירידה נוספת בהפרדה . אבל בדרך כלל אפשר לתכנן את העדשה והמגבר כך שהירידה בהפרדה תהיה מינימלית . באמצעות תכנון מתאים של תגובת התדר של המגבר ניתן לקזז חלק מהירידה בכושר ההפרדה הנגרמת על-ידי שני הגורמים האחרים . בסך הכל , ההפרדה האופקית של מצלמה אלקטרונית אופיינית היא כ 90 ° / 0- ממספר התאים בכל כיוון . אף כי לא ציינו זאת במפורש , דנו עד כה במצלמה חד-צבעית . בפועל , רוב המצלמות כיום הן מצלמות צבע . בחלק מהן , בפרט במצלמות הביתיות , שיטת צילום הצבע מורידה מאוד את כושר ההפרדה , עד כדי כ 60 ° / 0- ממספר התאים בכל כיוון . לבסוף , חלק מן המצלמות האלקטרוניות ( הכוונה בעיקר למצלמות החוזי הביתיות ) כוללות גם יחידת הקלטה . ברוב המקרים , התמונה שבה אנו צופים היא תמונה מוקלטת . תהליך ההקלטה עצמו מוריד באופן משמעותי את ההפרדה בתמונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר