עמוד:67

תפקיד העדשה הוא ליצור דמות של התמונה הנצפית על מערך הגלאים . העדשה ממקדת את קרני האור , המגיעות מכל נקודה של התמונה הנצפית , על נקודה מתאימה במישור הגלאים , ומתקיים הקשר ( הקרוי נוסחת גאוס — = - + — 1 1 1 : ( fv u כאשר , « / ע הם מרחקי המוקד , העצם והדמות מן העדשה , בהתאמה . לשם פשטות נניח , שהעצם הנצפה רחוק דיו מן העדשה ( כלומר , c גדול מאוד ולכן , ( - « 0 u כך שהקרניים המגיעות לעדשה הן בקירוב טוב מקבילות , ולכן הן מתמקדות במישור המוקד האחורי של העצמית . במילים אחרות , כדי שתתקבל על מערך הגלאים דמות ממוקדת של התמונה הנצפית , היא צריכה להיות במרחק / מימין לעדשה . מקומה של הנקודה y ( במישור הגלאים , ( שבה מתמקדת אלומת קרניים מקבילות המגיעה לעדשה , תלוי אך ורק בכיוון 9 שממנו הגיעה האלומה . עקב כך , ניתן לפשט ולתאר כל אלומה באמצעות קרן יחידה - זו העוברת בדיוק במרכז העדשה - משום שקרן זו אינה משנה כיוון . נשים לב שלנקודת המיקוד גודל אפסי , היות שהתעלמנו מתופעת העקיפה של העדשה . באיור 5 . 6 כל קו מתאר קרן אור המייצגת אלומת קרניים מקבילות . איור 5 . 6 הראייה של גלאי יחיד במערך החישה של התמונה . המצלמה אינה מאפשרת להבחין בין העצם הבהיר A לעצם הכהה , B אך מאפשרת להבחין בין . C-b A

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר