עמוד:66

מלוא התחום הדינמי של התמונה , כלומר , כאשר תחום הבהירויות בתמונה משתרע בין רמת השחור לרמת הלבן . המאפיין החשוב ביותר הוא ההפרדה המרחבית . הוא נקבע על ידי שני גורמים עיקריים : מספר הפיקסלים בחיישן התמונה ( כלומר , מספר תאי החישה בו , ( ואיכות מערכת ההדמיה האופטית . הדמיה אופטית מערך הדמיה עקרוני מתואר באיור . 5 . 5 לצורך ההסבר נייצג את המערכת האופטית על ידי עדשה יחידה , וכן נניח עוד שתי הנחות מפשטות : א . חיישן התמונה הוא חד-ממדי - כלומר , הוא מורכב משורה אחת של גלאים . למרות זאת , ההסבר שיובא כאן יהיה תקף גם למערך דו-ממדי . ב . העדשה היא אידיאלית - כדורית , דקה , חסרת סטיות ועיוותים , ובעלת מפתח גדול ( כך שניתן להזניח את תופעת העקיפה בעדשה . ( איור 5 . 5 הדמיה אופטית של נוף על מערך גלאים . אלומת קרניים מקבילות המגיעות מן הנוף ( המרוחק ) בזווית , 9 מתמקדת במישור הגלאים בנקודה שמרחקה מן הציר האופטי הואץ ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר