עמוד:57

שאלות הכנה . 1 מהם שלושת מקדמי הצבעוניות של הצבע האדום ? ומהם מקדמי הצבע הצהוב ? לאיזה מהם יש רוויה גבוהה יותר ? איזה משניהם מייצג אור בעל אורך גל ארוך יותר ? . 2 סדרו את שמונה הצבעים שבטבלה ( להלן ) על ציר אורך הגל , החל בצבע בעל אורך הגל הקצר ביותר ( כחול ) וכלה בצבע בעל אורך הגל הארוך ביותר ( אדום . ( . 3 מלאו את הטבלה . 4 . 1 הניחו שצבעי היסוד ( RGB ) משתנים בתחום , 0-255 ושמאפייני הרוויה , הבהיקות והגוון משתנים בתחום . 0-240 הציוד הנדרש מחשב הפועל בסביבת "חלונות" י מקלט טלוויזיה צבעוני ; טבלה 4 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר