עמוד:56

יחידות המדידה של הצבעוניות מוגדרות כך שמתקיימת המשוואה : 1 יחידה כחול 1 + יחידה ירוק 1 + יחידה אדום 1 = לומן לבן יחידות הצבעוניות מכונות יחידות תלת-צבעיות ו מסמנים אותן באות . T אם נשווה את שני הביטויים עבור ת 1 / 1 אור לבן , נראה ששטף האור של יחידה תלת-צבעית אחת של אור אדום אינו שווה לשטף של יחידה תלת-צבעית אחת של אור ירוק או כחול . אולם דבר זה אינו חשוב לענייננו , משום שכל מטרת ההגדרה של היחידה החדשה היא לאפשר את מדידת הצבעוניות באמצעות יחידות נוחות מאלה של שטף האור . על פי שתי המשוואות האחרונות אפשר כמובן לדעת את גודל שטף האור של יחידת צבעוניות אחת של כל אחד משלושת צבעי היסוד . נסמן את יחידת הצבעוניות ב1- ולידה נרשום את צבע היסוד המתאים . נקבל ו = 0 . 3 lm ( אדום ) = 0 . 59 lm 1 T ( ירוק ) = 0 . 11 lm 1 T ( כחול ) 1 T אפשר לרשום : ( כחול ) + 1 T ( ירוק ) + 1 T ( אדום ) = 1 T ( לבן ) 3 T מתוך הרשום מעלה עולה כי במשולש הצבעים שבאיור 4 . 7 מבוטאים הצבעים השונים ביחידות תלת-צבעיות . בעזרת משולש הצבעים נוכל לחשב את שטף האור של צבע מסוים , על פי הקשר שבין היחידות התלת-צבעיות לבין שטף האור המתאים של כל אחד מצבעי היסוד . משולש הצבעים שבאיור 4 . 7 מבטא אפוא את ההרכב היחסי של הצבעוניות עבור כל הצבעים המתקבלים מעירוב שלושת צבעי היסוד . מבחינה כמותית , הצבעוניות של כל צבע כזה שווה ליחידה תלת-צבעית אחת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר