עמוד:55

היות שעל-פי ההגדרה , סכום שלושת מקדמי הצבעוניות הוא , 1 כל אחד מהם נקבע על-ידי השניים האחרים . כלומר , שניים ממקדמי הצבעוניות הם בלתי תלויים . אין שום חשיבות לשאלה אילו שני מקדמים הם המקדמים הבלתי תלויים . העובדה שרק שניים ממקדמי הצבעוניות נקבעים באופן בלתי תלוי , מאפשרת לתאר את הצבעוניות באמצעות תרשים דו-ממדי , כמתואר באיור . 4 . 7 מקדמי הצבעוניות של האדום והירוק מופיעים על הציר האופקי והאנכי בהתאמה . המקדם , b התלוי r-1 ו , # - מסומן בראשית הצירים באופן סמלי בלבד . את התרשים יש לפרש כך ? . המקדמים g-1 r הם בלתי תלויים , ואילו המקדם b מחושב לפי הנוסחה . b = \ -r-g בתוך המשולש מסומנים אזורים שונים של צבעים ; לדוגמה , האזור התכול נמצא באמצע הציר האנכי , כי התכול אינו מכיל כלל צבע אדום ( r = 0 ) ומכיל כמויות שוות בערך של כחול וירוק . באילו יחידות נמדדת צבעוניות האור ? כדי להשיב על שאלה זו , נתאר לעצמנו שאנו משחזרים , באמצעות קולורימטר , אור לבן . כבר ראינו שאפשר לשחזר לומן אחד של אור לבן באמצעות ההרכב הבא של צבעי יסוד : 0 . 11 lm כחול 0 . 59 lm + ירוק 0 . 30 lm + אדום 1 lm = לבן איור 4 . 7 משולש הצבעים בחיבור צבעים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר