עמוד:53

בהקשר של ראיית הצבעים על-ידי האדם ( לא לצורכי מדידות , ( מקובל לאפיין את האור בעזרת שלושה גדלים המבטאים את התחושה שהוא יוצר . גדלים אלה הם הבהירות , ( Luminance ) הגיון ( Hue ) וההוויה . ( Saturation ) הבהירות מציינת עד כמה מקור אור או תמונה כלשהי יוצרים תחושה של אור חזק ( בהיר ) או אור חלש ( חשוך . ( הגוון הוא התכונה המאפשרת לסווג את האור הנראה לאחד הצבעים אדום , כתום , צהוב , ירוק וכוי . הרוויה מודדת את טוהר הצבע , כלומר , את ריכוז שטף האור בספקטרום סביב הגוון של הצבע . הרוויה נמדדת באחוזים . המשמעות של שלושת הגדלים הללו מומחשת באיור הבא כדי להבין טוב יותר את משמעות הרוויה , נתבונן באיור הבא . גרף א מתאר את התפלגות האנרגיה של מקור אור דמיוני המקרין שטף שווה בכל אורכי הגל של הספקטרום . אור כזה נקרא אור לבן שווה אנרגיה . מקור כזה אינו קיים במציאות ומשמעותו תיאורטית בלבד . במקור כזה שום גוון אינו שולט , ולכן נאמר שהרוויח שלו היא אפס . איור 4 . 6 ספקטרום של אור ירוק ברמות שונות של רוויה מקרא ו א - רוויה אפס : ב - רוויה גבוהה 1 ג - רוויה בינונית איור 4 . 5 שלושת מאפייני הצבע : בהירות , רוויה וגוון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר