עמוד:52

באיור 4 . 4 מוצגים שלושה גרפים המראים את שטפי האור של צבעי היסוד הדרושים להרכבת לומן אחד של צבע ספקטרלי ( חד-צבעי ) בעל אורך גל מסוים . כאמור , ראיית הצבעים על-ידי העין אינה ברורה כל צרכה לאנשי המדע . הדוגמה הבאה תמחיש את הקושי להסביר אותה על סמך שיקולים פיזיקליים בלבד . נתאר לעצמנו שני מקורות אור , האחד אדום ( למשל , ( 650 nm והשני ירוק ( למשל , , ( 530 nm המטילים אור על אותו משטח . עין האדם לא תראה את שני הצבעים בנפרד , אלא תראה צבע בגוון צהוב או כתום , בהתאם ליחס בין שטפי האור של שני המקורות . ככל שהשטף האדום יגדל ביחס לשטף הירוק , ישתנה הגוון הנראה לעין מצהוב לכתום ויתקרב יותר לאדום . אם נגדיל את השטף הירוק ביחס לאדום - יתרחשו מעברי גוונים בסדר הפוך : מגוונים של כתום לגוונים של צהוב ועד לירוק . לא רק אורכי הגל של האורות קובעים את הגוון של הצבע , הנוצר על-ידי עירוב שני צבעים . גם שינוי שטף האור של כל אחד מהמקורות גורם לשינוי הגוון של הצבע החדש . איור 4 . 4 שטפי האור של צבעי היסוד , הדרושים להרכבת שטף של לוטן אחד בצבע ספקטרלי בעל אורך גל מסוים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר