עמוד:51

בתורת האור קיים תחום מיוחד , העוסק בשיטות לקביעה כמותית של הגדלים הקשורים להרכבת צבעים . תחום זה נקרא קלורימטריה . על קלורימטריה כדי לשדר תמונה צבעונית , צריך לתאר צבעים באופן כמותי ( מתמטי , ( כך שאפשר יהיה לשחזר במדויק במקלט את הצבע ששודר . אנו נתייחס כאן רק לצבעים שנוצרו על ידי חיבור של צבעי יסוד ( השיטה הנהוגה בתקשורת חזותית . ( בחירת צבעי היסוד המשמשים להצגת תמונה על מלקע הטלוויזיה , צריכה להיעשות כך שעל-ידי חיבור אפשר יהיה לשחזר באמצעותם מגוון רחב ככל האפשר של צבעים . שלושת צבעי היסוד המשמשים בשידורי הטלוויזיה נמצאו מתאימים לכך , בעיקר עקב ההתאמה לצבעי הקולטנים שבעין . אורכי הגל התקניים של צבעי היסוד הללו הם r אדום ; 700 nm - ירוק - וחת 1546 . 1 כחול . 435 . 8 nm - כיצד ניתן אפוא להרכיב צבע ספקטראלי כלשהו ( כלומר בעל אורך גל נתון ) באמצעות צבעי היסוד ? איור 4 . 3 עירוב שלושת צבעי היסוד על פני משטח לבן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר