עמוד:49

שכבר ציינו - באופן מעשי הוא משתרע בין אורך גל של 350 nm שהוא אורך הגל של האור הסגול , לבין אורך גל של וחת 700 שהוא אורך הגל של האור האדום . בחלק ב של איור 4 . 2 אפשר לראות את מקום ספקטרום האור הנראה בספקטרום הגלים האלקטרומגנטיים . מונח מקובל בתורת האור והצבע הוא אור חד-צבעי . זהו אור הנוצר על-ידי גל אלקטרומגנטי בעל תדר יחיד ( או אורך גל יחיד ) בתחום האור הנראה . לדוגמה , אורך הגל של אור חד-צבעי צהוב-ירוק הוא . 555 nm מעשית , אף מקור אור , טבעי או מלאכותי , אינו מסוגל לייצר אור חד-צבעי לחלוטין . בדרך כלל , גופים מחזירים כמה רכיבי ספקטרום , ביחסים שונים . כאשר גוף מואר באור לבן , צבעו תלוי ברכיבים שהוא מחזיר . אם גוף כזה מואר באור שאינו מכיל חלק מהרכיבים שהוא מחזיר - הגוף נראה בצבע שונה מאשר באור לבן רגיל . הרכבת צבעים על-ידי חיבור נתאר לעצמנו שמטילים על מרקע לבן אור משני מקורות חד-צבעייס - האחד בגוון אדום והשני בירוק . בשלב ראשון , כל אור מוטל על אזור שונה , כך שלא נוצרת חפיפה בין כתמי האור על המרקע . בשלב השני מזיזים את מקורות האור כך שהכתמים הנוצרים על המרקע יחפפו . ניווכח לדעת שאזור החפיפה של שני הכתמים ייראה לנו צהוב . אפשר לשנות את הגוון של הכתם הצהוב על-ידי שינוי הגוון של כל אחד ממקורות האור או על-ידי שינוי עוצמתם . צבעי היסוד בטלוויזיה בצבעים ראינו שעל-ידי עירוב שני צבעים התקבל צבע שלישי , שגונו תלוי ביחס בין הגדלים של שטפי האור של שני הצבעים . ניסויים הוכיחו שדי בשלושה צבעים כדי ליצור את כל צבעי הספקטרום וגם את אלה שאינם בספקטרום ( למשל , ארגמן . ( יתרה מזו , קיימים צירופים רבים של שלושה צבעים כאלה . בטלוויזיה בצבעים נבחרו הצבעים אדום , ( Red-R ) ירוק ( Green-G ) וכחול ( Blue-B ) כצבעי היסוד , כלומר , הצבעים שבאמצעותם מרכיבים כל תמונה צבעונית . הצבעים אדום וכחול נמצאים בשני קצות הספקטרום , ואילו הירוק נמצא בערך באמצעו . כאשר מרכיבים צבעים על ידי חיסור , בוחרים בצבע הצהוב במקום הירוק , יחד עם האדום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר