עמוד:43

קצב שדות זהה לתדירות הרשת שם 60 - שדות בשנייה . קצב המסגרות בארה '' ב הוא אפוא 30 מסגרות בשנייה . תקן הטלוויזיה המקובל בארץ הוא תקן . PAL במהלך ניסוי נשתמש במקור אות חוזי חד צבעי ( מצלמה ) שמייצר אות בתקן . CCIR ( B ) אות זה דומה מאוד לאות , PAL למעט העובדה שאינו נושא מידע לגבי הצבע . נתוניו הבסיסיים של אות חוזי בתקן PAL רשומים בטבלה הבאה : תיאור אופייני של שורת חוזי יחידה בתקן PAL מופיע באיור הבא : איור 3 . 7 שורת חוזי יחידה בתקן PAL

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר