עמוד:40

כלל , קווים אופקיים בצפיפויות משתנות ולצידם מספרים המייצגים את ההפרדה המתאימה לכל צפיפות . על-ידי צפייה בדמות של מטרה כזאת ניתן לזהות את ההפרדה האנכית של הצג . ברור כי ההפרדה האנכית אינה יכולה להיות גדולה ממספר שורות התירה המרכיבות את התמונה . אולם , היינו מצפים כי היא תהיה שווה בקירוב למספר זה , שכן אס נקנה לשורות התירה בהיקות גבוהה ונמוכה לסירוגין , יתקבלו קווים מחזוריים , כמו באיור . 3 . 4 אך למעשה , ההפרדה האנכית נמוכה בעשרות אחוזים ממספר שורות התירה . הסיבה העיקרית לכך היא שמבנה התירה מציג את התמונה לאחר דגימה בכיוון האנכי . השפעת הדגימה על ההפרדה האנכית מומחשת באיור . 3 . 5 איור 3 . 5 תמונת פסים מחזורית לאחר צילום והצגה בתהליך תירה ' ( א ) הפרדה מרבית . ( ב ) הפרדה מזערית . ( ג ) מצב מעשי ( מספר שורות התירה גדול ממספר הפסים בתמונה המקורית . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר