עמוד:39

פותחו תקני טלוויזיה , המגדירים באופן חד-משמעי היבטים שונים של תהליך התירה ושל מבנה אות החוזי . בעולם מקובלים כיום כמה תקני חוזי . האיפיון הראשוני שביצענו כאן מקנה מושג לגבי תהליכי תירה אמיתיים . ואולם במערכות ממשיות , מספר השורות בתמונה גדול בעשרות אחוזים מכפי שחישבנו , ואילו קצב עדכון התמונות קטן פי שניים מקצב הקרנתן . להלן נדון בהרחבה בשני הבדלים אלה . תחילה נתייחס למספר השורות בתמונה . הדרישה להעלים את מבנה שורות התירה היא רק אחת משתי הדרישות הקובעות את מספר השורות . הדרישה השנייה נוגעת לכושרו של הצג ( ולמעשה לכושרה של מערכת החוזי כולה ) להציג תמונה חדה , שבה ינוצל מלוא כושר ההבחנה המרחבי של העין . כושר זה של הצג מכונה הפרדה . כאן עלינו להבחין בין הפרדה אנכית להפרדה אופקית . בעוד שבכיוון האופקי אלומת האלקטרונים תרה את הצג ברציפות , הרי שבכיוון האנכי , כל קו מורכב מנקודות בדידות , שמספרן כמספר שורות התירה . כל נקודה כזו בתמונה המשוחזרת מייצגת דגימה מרחבית יחידה של התמונה המקורית ( הדגימה התבצעה במצלמה , ( ולכן נאמר כי התמונה דגומה בכיוון האנכי . מספר שורות התירה קובע את ההפרדה האנכית בלבד . זו מוגדרת באמצעות תמונה המורכבת מקווים מחזוריים אופקיים , כמתואר באיור . 3 . 4 כל אחד מקווי התמונה שבאיור ( כהה או בהיר ) מכונה קו טלוויזיה . ההפרדה האנכית של צג מוגדרת כמספר המרבי של קווי טלוויזיה לגובה התמונה שהצופה מסוגל להבחין ביניהם ( בתנאים נתונים - בהיקות ממוצעת של התמונה , ניגודיות מסוימת וכדומה . ( כדי למדוד את ההפרדה האנכית ניתן להציג על הצג דמות של מטרת הפרדה מתאימה - הכוללת , בדרך איור 3 . 4 תמונת קווים מחזוריים אופקיים המשמשת למדידת ההפרדה האנכית של הצג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר