עמוד:37

במשקף תנודות , עוצמת האלומה קבועה , והאלומה סורקת את הצג בקצב קבוע , הלוך ושוב ( על-ידי חיבור גל מתח בצורת שן מסור ללוחות ההטיה האופקיים . ( אות המבוא מחובר ללוחות ההטיה האנכיים , ולכן הוא קובע את המיקום האנכי של האלומה בכל רגע . בדרך זו מתקבלת על המרקע צורת הגל המבוקשת . לעומת זאת , בצג חוזי , הסריקה בשני הכיוונים מתבצעת בקצב קבוע ( שורה אחר שורה , מסגרת אחר מסגרת , ( ללא תלות באות המבוא , הקובע את עוצמת האלומה בכל רגע . בדרך זו , האלומה פוקדת כל רכיב תמונה כמה עשרות פעמים בשנייה ומעדכנת את רמת האפור שלו . המשמעות היא שהתמונה כולה מתעדכנת כמה עשרות פעמים בשנייה , וכך נוצרת בעין אשליית הרציפות הזמנית של התמונה . לאחר סיום תירת שורה , האלומה עוברת לנקודה הראשונה של השורה הבאה , כדי להתחיל תירה חדשה . פרק הזמן הדרוש לביצוע מעבר זה נקרא זמן תחזיר שורה או זמן תחזיר אופקי . באופן דומה , לאחר סיום תירת התמונה כולה , האלומה חוזרת לנקודת ההתחלה כדי לבצע תירה חדשה . הזמן הדרוש למעבר זה נקרא זמן תחזיר אנכי או זמן תחזיר שדה ( בהמשך נלמד מהו שדה . ( זמני התחזיר הם בזבוז מבחינת הצגת התמונה מפני שבמהלכם לא מוצג דבר על המרקע . עקרון התירה מאפיין את כל מערכות החוזי , אלה הפועלות כיום ואלה המתוכננות לפעול בעתיד הנראה לעין . קביעת מאפייני התירה בבואנו לתכנן את תהליך התירה במערכת חוזי אלקטרונית , עלינו להביא בחשבון שלושה סוגי אילוצים : א . אילוצי העין - תמונת החוזי צריכה להיראות טבעית ככל האפשר ולמסור לעין מידע רב ככל האפשר . לשם כך עליה לספק את הדרישות הבאות י א 1 . רצף בזמן - כדי שתמונת החוזי תיצור במוח אשליה של תנועה רציפה , קצב הקרנת תמונות החוזי צריך להיות מהיר מסף ההבהוב של העין , וההבדל בין תמונות עוקבות צריך להיות קטן . א 2 . רצף במרחב - כדי שתיווצר במוח אשליה של תמונה רציפה בעלת מרקם אחיד , מספר הפיקסלים בתמונה צריך להיות גדול דיו , כך שהעין לא תבחין בכל אחד מהם בנפרד . אם דרישה זו לא תתקיים , אפשר יהיה להבחין בקלות במבנה שורות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר