עמוד:36

במוצא המצלמה מופיע אות חשמלי יחיד , המורכב מהמוצאים המרובבים של גלאי המצלמה . אות מוצא זה מייצג את בהיקויות רכיבי התמונה , ואנו נכנה אותו בשם אות החוזי . סדר ההופעה של רכיבי התמונה באות החוזי תלוי במיקומם בתמונה הנקלטת ובסדר הריבוב . מיקום רכיבי התמונה בתמונה המשוחזרת תלוי בסדר הופעתם באות החוזי ובסדר הפילוג . כדי לפשט את מבנה המערכת , סדר הפילוג חייב להיות זהה לסדר הריבוב , ושתי הפעולות צריכות להיות מסונכרנות . במצב רצוי זה , כל רכיב תמונה שפולטת המצלמה " מוצב" מייד עם הגיעו למערך התצוגה במקום המתאים בתמונה המשוחזרת . תהליך הפירוק וההרכבה מחדש של תמונת חוזי מכונה תירה . התירה של תמונת חוזי יחידה ( המכונה מסגלת חוזי ) מתבצעת בשורות - משמאל לימין , ומלמעלה למטה ( בדומה לסדר הקריאה של ספר לועזי . ( תמונת החוזי מתעדכנת בקצב של עשרות פעמים בשנייה , ולכן לאחר סיום תירת כל מסגרת מתחילה תירה של מסגרת חדשה . תהליך תירה של מסגרת חוזי מתואר באיור . 3 . 3 כאמור , תהליך התירה מבוצע הן במצלמה והן בצג . הצגת תמונה בצג חוזי דומה להצגת צורת גל במשקף תנודות ; בשני המקרים מדובר באלומה צרה של אלקטרונים המואצים לעבר מרקע זכוכית המצופה זרחן . בכל נקודה שבה פוגעת האלומה מתקבלת נקודת אור , שבהיקותה ( כלומר רמת האפור שלה ) נמצאת ביחס ישר לעוצמת האלומה . את עוצמת האלומה ניתן לקבוע על-ידי אות מתח מתאים . נוסף על כך , ניתן להטות את האלומה על-ידי זוג מתחי הטיה ( מעלה-מטה וימין-שמאל ) וכך לקבוע את נקודת הפגיעה של האלומה בצג בכל רגע . לכן , על-ידי שליטה בו-זמנית בהטיות האלומה ובעוצמתה ( באמצעות שלושה אותות מתח נפרדים ) ניתן לקבוע את רמת הבהיקות של כל נקודה על הצג . באופן זה ניתן להציג על הצג צורת גל ( במשקף תנודות ) או תמונת חוזי ( בצג חוזי . ( איור 3 . 3 סדר ביצוע תירה של מסגרת חוזי ( א ) ומבנה אות החוזי המתקבל ( ב )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר