עמוד:35

יש כמאה רמות אפור אפשריות בין לבן ( בהיקות מרבית ) לשחור ( בהיקות מזערית . ( תמונת חוזי מורכבת מרכיבי תמונה רבים ( נקודות אור , ( שכל אחד מהם הוא בעל אחת מרמות האפור האלה . אולם תמונת חוזי טיפוסית מורכבת מכמה מאות אלפי פיקסלים ( כל אחד מהם בעל אחת מכמאה רמות אפור אפשריות , ( ואת כל אחד מהם יש לעדכן כמה עשרות פעמים בשנייה . מכאן שהצגת תמונה כזאת היא עניין מורכב למדי . בסעיף הבא נלמד כיצד עושים זאת . תירה תהליך הפיכת התמונה הרציפה ( שבה מתבוננת העין ) לאוסף של נקודות ( שנמסר למוח ) מכונה דגימה מרחבית של התמונה המקורית . בדומה לעין , גם מצלמת חוזי מורכבת מאוסף של גלאים זעירים ומעדשה היוצרת עליהם דמות של הנוף . כל אחד מהגלאים מפיק אות חשמלי הנמצא ביחס ישר לכמות האור הפוגע בו ( בהמשך נלמד על כך בהרחבה . ( בניגוד לעין , שהיא מערכת חוזי מקבילית , אפשר להעביר את רכיבי התמונה בזה אחר זה ( כלומר , באופן טורי ) באמצעות ערוץ יחיד . פעולה זו היא למעשה ריבוב בזמן של ערוצי המוצא של המצלמה לערוץ יחיד , ופילוג בזמן של ערוצי המבוא של מערך התצוגה מאותו ערוץ ( הפילוג הוא הפעולה ההפוכה לריבוב . ( תיאור עקרוני של פעולת מערכת חוזי טורית מופיע באיור . 3 . 2 איור 3 . 2 תיאור עקרוני של פעולת מערכת חוזי אמיתית ( טורית )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר