עמוד:31

עיבוד התוצאות . 1 חזרו והציגו , זו לצד זו , את שש התמונות שיצרתם עבור water _ lillies . tif בחלק ב של הניסוי ( התמונה המקורית , וחמש התמונות הדגומות מחדש . ( הדפיסו אותן על דף אחד . . 2 חזרו והציגו , זו לצד זו , את שש התמונות שיצרת עבור winter . tif בחלק ב של הניסוי ( התמונה המקורית , וחמש התמונות הדגומות מחדש . ( הדפיסו אותן על דף אחד . . 3 חזרו והציגו , זו לצד זו , את שמונה התמונות שיצרתם בחלק ג של הניסוי ( התמונה המקורית , ושבע התמונות הדגומות מחדש . ( הדפיסו אותן על דף אחד . . 4 חזרו והציגו , זו לצד זו , את שבע התמונות שיצרתם בחלק ד של הניסוי . הדפיסו אותן על דף אחד . רשמו לצד כל תמונה את מספר הפיקסלים לרוחב התמונה ( כלומר בכיוון הניצב לפסים . ( שאלות סיכום . 1 בהתייחס לשתי התמונות שבדקתם בסעיף ב - מהו יחס הדגימה מחדש , שבו חלה הירידה המשמעותית ביותר באיכות התמונה ( ביחס לתמונה המקורית ?( . 2 האם מספר "קריטי" זה שונה בין שתי התמונות שבדקתם ? מדוע , לדעתכם ? . 3 מהו , לדעתכם מספר הסיביות המינימלי לפיקסל , שדרוש כדי לשמר את איכותה המקורית של התמונה ? . 4 על פי המדידות שנעשו בסעיף ד , מהו מספר הפיקסלים המינימלי לרוחב התמונה , שעבורו ניתן עדיין להבחין בבירור במחזוריות המקורית של הפסים ? . 5 חשבו את מספר הפיקסלים המינימלי שנחזה על ידי משפט נייקוויסט ( כפליים ממספר המחזורים , כלומר , ממספר הפסים השחורים . ( השוו בין תוצאת המדידה לתחזית זו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר