עמוד:27

ניסוי 2 בניית תמונהמפיקסלים מטרות הניסוי . 1 הכרת הדרך לבניית תמונה מפיקסלים ; . 2 השפעת כמות הפיקסליס על איכות התמונה ; on . 3 ' ^ pp ^ n pniv" : ivyinn n . 4 השפעת עומק הפיקסל על איכות התמונה ; . 5 המחשת משפט הדגימה של נייקוויסט . רקע עיוני תמונה אלקטרונית , בנויה מפיקסלים , ובפרט , תמונה ספרתית בנויה מפיקסלים . כל פיקסל הוא למעשה מספר , אשר מייצג את הבהירות ואת הצבע של התמונה באותו מקום ( נקודה . ( בהקשר זה , שלושה פרמטרים עיקריים קובעים את איכות התמונה ; כמות הפיקסלים בתמונה - נקבעת על ידי צפיפות הפיקסלים בשני כיוונים ו צפיפות אופקית - כמה פיקסלים יש בכל שורה ? וצפיפות אנכית - כמה שורות יש בתמונה ! בסה"כ , כמות הפיקסלים בתמונה שווה למכפלה של שני מספרים אלה . ככל שיש יותר , ניתן יהיה להבחין בתמונה בפרטים קטנים יותר . עומק הפיקסלים בתמונה - כמה סיביות מייצגות את הבהירות של כל פיקסלל בתמונת חוזי רגילה , מקובל להשתמש בשמונה סיביות לייצוג הבהירות של פיקסל . צבעוניות הפיקסלים - האם הם צבעוניים או מייצגים רמות אפור בלבד " ) שחורלבן ( " ל מובן שהעין "אוהבת" יותר תמונה צבעונית , אולם הפיקסלים הצבעוניים דורשים סיביות רבות יותר ( קובץ תמונה גדול . ( הדרך המקובלת לייצג פיקסל צבעוני היא בשיטת , RGB כלומר ייצוג כל פיקסל על-ידי שלושה ערכי בהיקות - אחד עבור כל אחד משלושת צבעי היסוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר