עמוד:26

עיבוד התוצאות . 1 חשבו את ההפרדה הזוויתית האופקית של העין , כלומר , חשבו את הזווית שתופס פס יחיד בכל מטרה , עבור כל אחת משלוש המדידות הראשונות שביצעתם בחלק א . . 2 חשבו את ההפ 1 דה הזוויתית האנכית של העין , עבור כל אחת משלוש המדידות השניות שביצעתם בחלק א . . 3 בהתייחס לחלק ב של הניסוי - על פי המרחק בין נקודות שחורות סמוכות בתמונת העיתון ( אותו מדדתם במהלך הניסוי , ( חשבו את הזווית שתופסת נקודה שחורה יחידה בשדה הראיה של העין . הניחו שמרחק הקריאה של העיתון ( כלומר מרחק העין מן העיתון ) הוא 25 ס"מ . שאלות סיכום . 1 האם תוצאות החישוב של ההפרדה הזוויתית של העין בשש המדידות הן זהות ( בקירוב . 2 ?( האם התוצאה זהה לערך שצוין במבוא העיוני ( כדקה אחת , כלומר החלק השישים של המעלה ) ל . 3 השוו בין עוצמות האור שנמדדו לשלושת רכיבי הצבע בדיודה בחלק ב . למי מהם נמדדה העוצמה החלשה ביותר ל A כיצד מועילה ההפרדה הזוויתית המוגבלת של העין לתמונות המודפסות בעיתון ? זיכרו שלרשות המדפיס של עיתון לא צבעוני עומד צבע דפוס אחד בלבד ! שחור על רקע לבן . הערה : צבע יחיד זה נקרא באנגלית , tone ומכאן גם שמה של השיטה - הדפסה בחצאי טונים . ( halftones printing ) . 5 רשמו את ערכיהן ההופכיים של שלוש עוצמות האור שנמדדו בחלק ב . הסבירו את המשמעות לגבי ההיענות היחסית של העין לשלושת הצבעים . . 6 השוו את התוצאה שהתקבלה בחלק ב לגרף ההיענות של העין ( איור . ( 1 . 9 . 7 הסבירו , על בסיס תוצאות הניסוי ( חלקים ב , ג , ד , ( כיצד העין מצליחה לזהות את הצבע הצהוב . . 8 בחלק ג של הניסוי : מהם יחסי הזרמים שנדרשו לקבלת הכתם הצהוב ? והכתם הלבן ? האם יש התאמה לתיאוריה של הרכבת צבעים על-ידי חיבור ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר