עמוד:23

מהלך הניסוי א . כושר ההפרדה המרחבי של העין השתמשו במטרת הפרדה א הנמצאת בנספח לספר ( הפסים הרחבים ביותר . 1 . ( הציבו את הפסים במאונך לשולחן . הרחיקו את המטרה מן העין , עד אשר העין לא תהא מסוגלת להבחין בין פסים שכנים . רשמו את המרחק . . 2 חזרו על המדידה עבור כל אחת משתי המטרות האחרות - מטרה ב ומטרה ג . . 3 חזרו על המדידה , הפעם עבור ההפרדה הזוויתית האנכית של העין ( סובבו את הפסים , כך שיהיו אופקיים . ( עתה קחו את תמונת העיתון . סמנו עליה קו באורך 1 מ"מ . באמצעות העדשה המגדלת , סיפרו את כמות הנקודות לאורך הקו . מתוך מדידה זו , העריכו את המרחק הממוצע בין זוג נקודות סמוכות . ב . מדידת ההיענות היחסית של העין לאור בשלושת צבעי היסוד לשם מדידת היענות העין , נשתמש במעגל המוצג באיור . 1 . 10 המעגל מאפשר הפעלת דפ"א , המורכבת למעשה משלוש דפ"א נפרדות , בצבעי היסוד י אדום , כחול וירוק , ( G > B ) שניתן להפעיל כל אחת מהן בנפרד . אפשר לשלוט בזרם הזורם דרכן , ועל-ידי שינוי עוצמת הזרם אפשר לשלוט בעוצמת האור הנפלטת מהדיודה . . 1 חברו את הדיודה התלת-צבעית למעגל ההזנה התלת-מוצאי המוצג באיור . 1 . 10 הציבו את הדיודה מאחורי הדף הלבן . . 2 הפעילו ב 2 את הרכיב הירוק בדיודה ( שני האחרים כבויים ;( העלו את הזרם , עד אשר תבחינו בנקודה ירוקה חלשה מאחורי הדף . . 3 הסירו את הדף ומדדו , באמצעות מד-אור , את עוצמת האור הנפלט במצב זה מן הדיודה . רשמו את עוצמת האור שנמדדה בשורה המתאימה , בטבלה . 1 . 2 . 4 החזירו את הדף , וחזרו על המדידה עבור שני הרכיבים האחרים בדיודה ( סעיפים ( 5-2 ( האדום בלבד , והכחול בלבד- בכל פעם שני הרכיבים האחרים כבויים . ( רשמו בטבלה שיצרתם את הזרם ואת עוצמת האור שנמדדה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר