עמוד:19

אזור מלבני סביב מרכז שדה הראייה , שגודלו הזוויתי כ 30 ° - בכיוון האנכי , וכ 40 ° - בכיוון האופקי . איכות הראייה טובה יותר בתוך אזור מעגלי שקוטרו כ 9 ° - סביב קו הראייה , ואיכות הראייה הטובה ביותר היא ממש סמוך לקו הראייה , בתוך אזור מעגלי שקוטרו כשתי מעלות . לממדי שדה הראייה הטובה של העין ( שקוטרו , ( 9 ° וליחס בין הממד האופקי לממד האנכי של שדה הראייה הרגילה , ( 30 ° * 40 ° ) שנקרא יחס הממדים או יחס ההיבט ( והוא בערך , ( 4 : 3 יש השלכה על הממדים הזוויתיים של תמונת חוזי , ולכן גם על מרחק ההתבוננות הרצוי בתצוגה נתונה . מקובל להניח שכדי לנצל את מלוא כושר ההבחנה של העין , באופן הטבעי ביותר לעין , רצוי שהתצוגה תתפוס את מלוא שדה הראייה הטוב , ותהיה בעלת יחס היבט של . 4 : 3 לשם כך צריכה התצוגה לתפוס שדה ראייה של 9 ° x 12 ° בערך ( אופקי x אנכי . ( יחס היבט של 4- . 3 מקובל בכל מכשירי הטלוויזיה הקיימים . נציין כי תפיסה זו השתנתה מעט בשנים האחרונות . ניסויים הראו שיחס היבט של 16 : 9 הוא האופטימלי . לכן , תכנוני הטלוויזיה העתידית מבוססים על יחס היבט זה . הבחנה בפרטים כדי לתאר את יכולתה של העין להבחין בפרטים , נגדיר מושג חדש ! כושר הבחנה מרחבי ( או כושר הפרדה מרחבי או רזולוציה מרחבית . ( נמחיש את המושג הזה בעזרת איור . 1 . 7 כושר ההבחנה המרחבי הוא המרחק הקטן ביותר בין שתי נקודות סמוכות בשדה הראייה , שהעין מסוגלת להבחין ביניהן ( נניח שגודלן של שתי הנקודות הוא אפסי . ( כשהעין מבחינה בין הנקודות , פירוש הדבר שהאור המגיע משתי הנקודות גורם לגירוי של שני קולטנים נפרדים על הרשתית . שתי נקודות סמוכות יותר זו לזו יגרמו לגירוי של אותו קולטן , לכן לא נבחין ביניהן . אי 1 ר 1 . 7 כושר ההבחנה ( או ההפרדה ) המרחבי של העין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר