עמוד:17

מסמנים את עוצמת האור על-ידי , / והיא נמדדת ביחידות של קנדלה candela ) שסימונה , ( cd הנתונה על-ידי I cd = 1 lm / sr למקור אור מעשי יש שטח פליטה סופי ( כלומר הוא אינו כדורי ) ותחום פליטה זוויתי סופי . בבואנו לאפיין מקור אור כזה , יש לשלב את שני סוגי צפיפות השטף שהגדרנו לעיל . לשם כך נגדיר גודל חדש , בהיקות המקור . זוהי עוצמת האור הנפלטת מן המקור בכיוון נתון ( כלומר , בכיוון ההסתכלות ) ליחידת שטח . בדרך כלל , הבהיקות נמדדת ביחידות של ניט , כאשר . 1 nit = 1 Cd / m 2 יחידה מקובלת אחרת היא foot-lambert-n ( ובקיצור . 1 ft-Lb = 3 . 426 nit nmy \ y , ( ft-Lb הבהיקות היא תכונה אובייקטיבית של המקור , למרות שהיא תלויה בתכונות הספקטראליות של העין . במילים אחרות , אפשר למדוד את הבהיקות באמצעות מכשיר מתאים ( המכונה פוטומטר . ( לעומתה , הבהירות של מקור אור היא תכונה סובייקטיבית . לשני אנשים המתבוננים במקור אור בעל בהיקות זהה , יכולה להיות תחושת בהירות שונה . לכן , בכל צג חוזי ניתן להתאים את בהיקות המרקע לרמת הבהירות הנוחה לצופה , באמצעות כפתור הבהיקות . בשפת היום-יום רווח השימוש במונח בהירות גם כשמתכוונים לבהיקות . שדה הראיה של העץ שדה הראייה של העין מוגדר כתחום הזוויתי שבו היא מסוגלת לראות - סביב קו הראייה ( כלומר כיוון ההתבוננות של העין . ( באיור 1 . 5 מתוארים ( במבט מלמעלה ) שדות הראייה של שתי העיניים , במצב שבו שתיהן מתבוננות היישר לפנים . באיור 1 . 6 מתואר שדה הראייה הדו-עיני במבט חזיתי . באופן כללי , ניתן לתאר את שדה הראייה של העיניים כתחום זוויות מלבני , שבמרכזו נמצא קו הראייה , והוא משתרע על פני קרוב ל 190 ° - בכיוון האופקי וקרוב ל 100 ° - בכיוון האנכי . אולם איכות הראייה ( בעיקר מבחינת כושר ההבחנה בפרטים ) אינה אחידה באזורים השונים של שדה הראייה . איכות הראייה היא טובה ביותר במרכז שדה הראייה ( כלומר , ממש סמוך לקו הראייה , ( והיא הולכת ויורדת בכיוון שולי שדה הראייה . הסיבה לכך היא , שבמרכז הרשתית נמצאים רק חרוטים ( שכושר ההבחנה שלהם טוב יותר ) ובהיקפה - בעיקר קנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר