עמוד:367

שחזור אות 226 , 211 שידור ציבורי 56 שמע 42-25 מתמר שמע 37 שנון 239 שנון-הרטלי 263 , 239 שעון 224 שפופרת ריק 196 ת תב " ם 127 , 117 תדר , 48 , 28 תדר בבואה 120 דחיית תדר הבבואה 128 תדר ביניים 127 , 117 תדר זוויתי 63 , 46 , 28 תדר יסודי 33 תווך 50 281 , 50 , 19 , 14 תווך אלחוטי 19 תולדות ר ' היסטוריה תחנת שידור 183 אנגלית ולטינית duplex 39 DTMF 315 DSPK 281 Envelope detector 131 Ethernet 361 Encoding 211 EHF 100 echo 288 fundamental frequency 33 full duplex 40 folded dipole 52 FM 152 Fidelity 129 FDM 252 , 299 , 302 FTTC 324 FTTB 324 FSK 266 , 273 multiplier 166 deviation 154 Frequency converter 115 Frame 253 Fourier 32 , 253 תיאור ספקטרלי של אות 78 AM תיקון שגיאות 288 תמסורת בין מתגים ( או : בין מתגית ) 348 , 308 תנאי ברקהאוזן 61 תנודות ( מתנד סינוסואידלי ) 59 תנופת תנודות 67 תקבילי ר ' אות תקבילי ; תקשורת תקבילית תקשורת אנלוגית 181 ר ' גם תקשורת תקבילית ; היסטוריה של התקשורת ; מהפכת תקשורת ; מערכת תקשורת ; ערוצי תקשורת תקשורת אלקטרואופטית 20 תקשורת א-סינכרונית 287 תקשורת חזותית 14 תקשורת נתונים 20 סינכרונית 287 תקשורת ספרתית 203-362 בערוץ אנלוגי 306-259 תקשורת שמע ר ' שמע תקשורת תקבילית 181 ר ' גם תקשורת אנלוגית CW 46 Crosstalk 261 Configuration 58 Coaxial 50 Channel 247 Carson 160 Carrier 45 dipole 51 detection , detector 47 demultiplexing 255 111 demodulation , demodulator dB 239 DSL 296 Down conversion 124 Double conversion 123 DTU 286 DSLAM 301 , 322 DSL 298-304 DSB 88 DMT Line Code 299 DMT 281 folded dipole 52 AFC 174 300-304 ADSL 282 , 297 , 298 , ADM 355 Adapting routing 349-350 Access network 321 Attenuation 110 ATM 356 ASK 266 , 273 AM 73-150 Alternate routing 345-347 Aggregate 255 AGC 135 BW 114 Broadcast 56 Brakhausen 61 , 105 Blocking 333 Bit rate 58 Bell 18 , 307 Baud 235 Bandwidth 33 , 238 Band limited 101 Backbone 355

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר