עמוד:365

אות מאפנן סינוסואידלי 79 מבנה מערכת הטלפון האנלוגי 196 מקלט רדיו 192 מערכת תקשורת בסיסית 16 תחנת שידור 183 מגבל 173 מגבר הספק 165 מהפכת התקשורת 13 מהירות זוויתית 27 מוגבל פס 101 מודם 280 , 263 אנלוגי 285 ספרתי 293 , 285 מידע 14 מיכל מדומה 353 מיפתוח ר ' מפתוח מיצוי 111 מיקרופון 37 מיתוג בחלוקת זמן 338 מיתוג בחלוקה מרחבית 334 מיתוג ספרתי 332 מכשיר טלפון אנלוגי 313 , 196 מכל מדומה ר ' מיכל מדומה מכפיל תדר 166 ממיר תדר 115 מנוי 312 מנוי ביתי 313 מנוי עסקי 318 מסגרת סעף ראשית 328 מסנן תב " ם 117 מעגל דגימה ושמירה 215 מעגל מקומי 321 אלחוטי 326 מעגל תהודה 169 מעטפת 74 גלאי מעטפת 131 מערכת טלפון אנלוגית 196 מערכת טלקומוניקציה 57 מערכת מיתוג 308 מערכת שידורי רדיו 181 מערכת תקשורת בסיסית 17-16 ממיר תדר 115 ממצה 111 מנוי עסקי 318 מסגרת 253 מסגרת סעף ראשית 328 מעגל מקומי 321 מערכת תקשורת בסיסית 16 מפתוח 264 זיזת מופע 268 זיזת תדר 266 זיזת תנופה 266 מקור 14 מקלט 137-110 AM מקלט ישיר 111 מקלט סופר-הטרודיין 115 מקלט 192 , 158-169 FM מרבב 254 סטטיסטי 256 מרוכב 49 מרכזת אוטומטית 196 היררכיה 196 מרקוני 19 משדר 109-98 AM 164 FM משפט הדגימה של שנון 262 , 232 מתג 198 מעבר 309 ספרתי 328 פרטי 308 ציבורי 308 קצה 309 תמסורת בין מתגית 356-366 איתותי בקרה 350-354 מתמר 183 שמע 37 מתנד גשר ויין 64 מתנד מבוקר מתח 164 מתנד סינוסואידלי 58-69 נ נאמנות 129 נושא ( גל נושא ) 33 נחושת ר ' קווי נחושת , זוג חוטים ניחות 110 נייקויסט , נייקוויסט 284 , 238 ניתוב 340 ניתוב חלופי 343 ניתוב מסתגל 345 , 343 ניתוב סטאטי 340 ניתוב שיחות ברשת ממותגת 340 נצילות 107-104 , 86 AM נצילות משדר 88 נצילות שידור 86 ס סולם קלווין 141 סופר הטרודיין , סופר הט 115 ר ' גם מקלט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר