עמוד:364

אות מאפנן כללי 82 גורם הטיב 113 גילוי 111 , 47 גילוי שגיאות 288 גלאי 47 168 FM מעטפת 131 שיפוע 169 גל אלקטרומגנטי 50 גלים קצרים 191 גל נושא 73 , 45 גלי קרקע 188 גלי רדיו 184 גלי רקיע 190 ד דגימה 214 , 211 דגימה ושמירה ( או : דגימה ואחיזה ) 215 משפט הדגימה של נייקווסט 214 דוחף קו 290 דופק 315 דחיית תדר הבבואה 128 דפקים ר ' דופק דציבל 239 דרגת 117 IF ה הגבר אוטומטי ר ' ויסות הגבר אוטומטי " הד " 288 היסטוריה של מערכת הטלפון האנלוגית 194 של הרדיו 181 של התקשורת 20-17 המהום 138 המרת תדר כפולה 123 כלפי מטה 124 כלפי מעלה 124-123 הספק ממוצע 85 הספק שידור 168 FM 107-104 , 93-91 , 84 AM הרטלי 262 הרמוניה 129 , 33 התעוררות תנודות 62 התפשטות גלי רדיו 184 ו ויסות הגבר אוטומטי 135 ז זוג חוטים 196 זיהוי מנוי 328 זמן מחזור 48 ח חוסם ז " י 133 חיבור אותות 30 חלוקה מרחבית 334 חלוקת זמן 338 חריץ זמן 254 ט טבעת שדרתית 355 טווח 292 , 58 מרכזת - מנויים 285 קליטת שידורים 163 טור פורייה 32 טיב 113 טלגרף 18 טלוויזיה בכבלים 325 טלפון 310 , 18 אנלוגי 313 , 196 ספרתי 316 שירותי הטלפון 310 טלפוניה ספרתית 364-307 טלקומוניקציה 57 טרופוספירה 190 י יחידת קצה 308 יחידת קצה ספרתית 284 יחס אות לרעש 292 , 239 יונוספירה 190 ייצוב תנופה ( במתנד ) 67 ייצוג ספקטרלי 27 יעד 14 יציבות התדר של משדר 167 FM 104 AM כ כבל 196 , 50 דו-גידי 50 חד-צירי 50 כוונון 111 כימוי 221 , 211 מ מאופנן 47 מאפנן 45

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר