עמוד:357

4 . 4 . 5 סיכום רשת התמסורת הבין-מתגית מיועדת להעברת תעבורת המנויים ( שיחות הטלפון ותקשורת הנתונים ) והאיתותים המועברים בין המתגים . התשתית הבין-מתגית הקלאסית מבוססת על ריבוב בשיטת . PDH בשיטה הזאת מרובבות 30 שיחות וערוץ איתותים אחד על קו פיזי אחד בתקן הנקרא . E 1 קיימות דרגות ריבוב נוספות , , E 4–E 2 המאפשרות להעביר עד 480 שיחות על קו פיזי אחד ( כולל ערוצי האיתותים הנדרשים . ( שיטת PDH הייתה נפוצה ביותר עד סוף שנות ה90- ובעת פרסום הספר הזה נמצאת עדיין בשימוש רב . התשתית הבין-מתגית החדישה יותר היום היא הרשת האופטית הסינכרונית . SDH – היא בנויה מטבעות סיבים , המאפשרות היום להעביר נתונים בקצב מרבי של . 10 Gbps המבנה הטבעתי יוצר גיבוי אוטומטי במקרה של תקלות בסיבים האופטיים . הגישה לרשת הSDH- היא דרך מרבבי . ADM המרבבים האלה מאפשרים להעביר ברשת הSDH- קצבים שונים של תקשורת E 3 , E 1 ) וקצבים אחרים . ( מתגי הטלפון מחוברים אל מרבבי ה . ADM- כך אפשר להגדיר מהירויות חיבור שונות בין כל זוג מתגים , בהתאם לתחזית של היקף התעבורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר