עמוד:353

פירושו של דבר שכל בית ( byte ) במסגרת מייצג אפיק של 64 Kbps ( בדומה ל- . ( PCM המסגרת הזאת כוללת 2430 בתים בקצב שידור כולל של . 155 . 520 Mbps תשע העמודות השמאליות במסגרת שייכות לפרוטוקול עצמו , ושאר 261 העמודות משמשות להעברת מידע . לצורך העברת המידע הוגדר בSDH- מונח חדש : מיכל מדומה . ( VC – Virtual Container ) מיכל מדומה אחד מכיל מידע ממקור אחד או מכמה מיכלים מדומים קטנים יותר . הגדרת ה " מיכלים " מאפשרת העברה של קצבים שונים על רשת ה , SDH- כפי שנסביר בהמשך . מיכל מדומה מטיפוס VC-4 מיועד להעברת אות E 4 בקצב . 140 Mbps מידותיו הן 260 × 9 בתים ( ראה איור ( 4 . 24 והן מתאימות לקצב של , 149 . 760 Mbps הכולל את ה E 4- ומסגרות מתאימות . כמו-כן כולל המיכל עמודת תקורה פרוטוקולית , ( POH ) המתארת את המסלול המיועד למיכל הזה . מיכל מדומה מטיפוס VC-3 מיועד להעברת . ( 34 Mbps ) E 3 גודלו של המיכל 9 ש 85 בתים ( ראה איור . ( 4 . 24 שלושה מיכלים כאלה יכולים להיכנס במיכל מטיפוס . VC-4 איור 4 . 24 "אריזות " בתוך מסגרות STM-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר