עמוד:352

SDH תומכת כיום בקצבי השידור האלה : לשיטה הסינכרונית כמה יתרונות בולטים : א . גישה נוחה לאפיקים שונים ופישוט תהליך הריבוב . נדרשים פחות של מרבבים בכל צומת לעומת שיטת ה- . PDH ב . תמיכה בקצבים גבוהים לשירותים רחבי פס . ג . גמישות – מבנה המסגרות גמיש ומאפשר טיפול במגוון רחב של קצבים קיימים וקצבים עתידיים . עקרונות השיטה הסינכרונית השיטה הסינכרונית מבוססת על ריבוב ספרתי סינכרוני , כאשר כל אחת מדרגות הריבוב היא כפולה שלמה של רמה בסיסית . הרמה הבסיסית בSDH- נקראת STM-1 ומהירותה . 155 . 52 Mbps המסגרות המועברות כאן הן מלבניות בגודל 9 × 270 bytes ( ראה איור ( 4 . 23 וחוזרות על עצמן 8000 פעם בשנייה . איור 4 . 23 המבנה של מסגרת STM-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר