עמוד:343

אפשר לראות ששני הקווים החדשים שהוספנו קיצרו רק את מסלולי השיחות T 2–T 1 ו , T 4–T 3- אבל לא שינו את שאר המסלולים . אם נחבר מכשירים נוספים למתגי הקצה , הקווים שהוספנו ישפיעו על כל השיחות בין מנויי מתג C 1 ובין מנויי מתג , C 2 ועל כל השיחות בין מנויי C 3 ובין מנויי . C 4 אסטרטגיית הניתוב הסטטי מתקשה להתמודד עם תקלות ברשת , גם כאשר מוסיפים עורקים בין המתגים השונים נוסף על המבנה ההיררכי . ברוב המקרים , התוצאה של תקלה או של עלייה רגעית בעומס , היא חסימות מקומיות בחלקים שונים של הרשת . עם הגידול בהיקף של רשתות הטלפון הציבוריות , הוחלפה שיטת הניתוב הסטטי בשיטות דינמיות , שמבוססות על כך שהמסלול בין שני מתגים נבחר על-פי העומס הרגעי ברשת , וכך , היות שכל המתגים שווים ביכולתם , יש מספר גדול של מסלולים אפשריים בין כל שני מתגים ברשת . קיימים שני סוגים עיקריים של שיטות ניתוב דינאמיות : ניתוב חלופי ( Alternate Routing ) ניתוב מסתגל ( Adaptive Routing ) 4 . 3 . 4 ניתוב חלופי ( Alternate Routing ) בשיטת הניתוב החלופי קובעים מראש כמה מסלולים חלופיים לכל זוג מתגים ברשת . לכל מתג מגדירים טבלת ניתוב שבה מופיעים המסלולים החלופיים המיועדים לו , לפי סדר עדיפות . סדר העדיפות יכול להיות תלוי ביום ו / או בשעת ההקמה של השיחה . אם קיים מסלול ישיר בין שני מתגים הוא יהיה בעל העדיפות הגבוהה ביותר בכל מקרה , והוא ייבחר תמיד אם לא יהיה חסום או לא זמין מסיבה כלשהי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר