עמוד:341

באיור 4 . 18 מוצגים ארבעה מכשירי טלפון , , T 4–T 1 המחוברים אל ארבעה מתגי קצה , . C 4–C 1 מתגי הקצה מחוברים ביניהם דרך שתי רמות של מתגי ביניים , . B 1 , B 2 , A בטבלה שלפניך רשומים המסלולים של כל השיחות האפשריות בין ארבעת המכשירים שבאיור . כדי להגדיל את הגמישות של ארכיטקטורת הרשת הזאת , מוסיפים כמה עורקים בין המתגים שביניהם מתקיימות שיחות רבות במיוחד . התוספת הזאת מגדילה את קיבולת הרשת ואת גמישותה לעלייה בעומס , אבל אינה משנה באופן מהותי את טבעה המוגבל של ארכיטקטורת הרשת הזאת . הארכיטקטורה של הרשת הזאת מבוססת על אסטרטגיית איור 4 . 18 רשת טלפון במבנה היררכי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר