עמוד:337

המתג התלת-שלבי נשלט על-ידי יחידת בקרה , האחראית בין השאר על חיפוש מסלול פנוי בין כל המסלולים האפשריים . מתגים בעלי יותר משלושה שלבים פועלים בדרך דומה , ולא נציג אותם כאן . למתג הרב-שלבי כמה יתרונות לעומת המתג החד-שלבי : מספר רכיבי המיתוג קטן יותר , וניצולת המתג גבוהה יותר . במתג החד-שלבי נדרשו 64 רכיבים כדי לשרת שמונה תחנות קצה , ואילו במתג הרב-שלבי , המוצג באיור 4 . 15 נדרשים 40 רכיבים בלבד , כדי לתת אותו שירות . במתג הרב-שלבי יש יותר ממסלול אחד בין כל שתי תחנות קצה , לכן אמינות המתג גבוהה יותר . דוגמה 4 . 8 הסבר מדוע נדרשים 40 רכיבי מיתוג במתג המוצג באיור . 4 . 15 פתרון באיור 4 . 15 מופיעים ארבעה רכיבי מיתוג בגודל 2 ש 4 ( ארבעה קווי כניסה ושני קווי יציאה , ( ושני רכיבי מיתוג בגודל 2 ש . 2 לכן מספר הרכיבים יהיה : 2 ) = 40 ש ( 2 ש 2 ) + 2 ש 4 ×( 4 יחידת הבקרה במתג רב-שלבי נדרשת לרמה גבוהה יותר של תחכום מזו שבמתג החדשלבי . הקמת שיחה בין שתי תחנות קצה במתג חד-שלבי דורשת הפעלה של שער אחד , בעוד שבמתג הרב-שלבי יש לחפש מסלול פנוי ולהפעיל כמה רכיבים . קל לראות מתוך איור 4 . 14 כי מתג חד-שלבי הוא בלתי-חסים . ( Non-blocking ) לעומת זאת , המתג הרב-שלבי , המוצג באיור , 4 . 15 הוא בר-חסימה , כלומר ייתכנו מצבים שבהם לא יימצא מסלול פנוי בין שתי תחנות קצה . קל לראות כי אין מסלול פנוי בין קו הכניסה 5 ובין קווי היציאה 1 ו , 3- למרות שהם פנויים . אפשר להפוך מתג רב-שלבי למתג ללא חסימה על-ידי הוספת מתגי ביניים או על-ידי הגדלתה של מתגי הביניים , אבל הפעולה הזאת מייקרת את המתג , בלי לשנות את מספר המכשירים שאפשר לחבר באמצעותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר