עמוד:335

המיתוג המוצג באיור , 4 . 14 הוא של שיחה בין מכשיר 4 ובין מכשיר . 7 קו הקלט של מכשיר 4 ממותג לקו הפלט של מכשיר , 7 ולהפך – קו הקלט של מכשיר 7 ממותג לקו הפלט של מכשיר . 4 המיתוג מתבצע על ידי הפעלת השערים המתאימים במסלול . דוגמה 4 . 6 האם המתג הוא בר חסימה ? פתרון המתג אינו בר-חסימה , משום שקיים מסלול נפרד בין כל שני מכשירים , כך ששיחה אחת אינה משתמשת בצמתי מיתוג השייכים לשיחה אחרת . לשיטת המיתוג בחלוקה מרחבית כמה חסרונות בולטים : מספר רכיבי המיתוג גדל לפי ריבוע המספר של תחנות הקצה . תקלה ברכיב מיתוג , מונעת קישור בין שתי תחנות הקצה שקוויהן נפגשים באותו רכיב . ניצול משאבים לא יעיל – גם כאשר כל תחנות הקצה פעילות , המתג משתמש רק בחלק קטן מן הרכיבים שלו . כדי להתגבר על החסרונות האלה משתמשים במתג רב-שלבי . נסביר את פעולתו של המתג הרב-שלבי בעזרת איור , 4 . 15 שבו מוצג תרשים של מתג תלת-שלבי . באיור 4 . 15 מודגמת שיחה בין מכשיר 2 למכשיר . 4 קו הקלט של מכשיר 2 ממותג לקו הפלט של מכשיר , 4 וקו הקלט של מכשיר 4 ממותג לקו הפלט של מכשיר . 2 כל אחד מקווי הכניסה מחובר למתג בגודל 4 × 2 ( ארבע שורות ושתי עמודות . ( מן המתג הזה יוצאים שני קווים , שכל אחד מהם מוביל למתג ביניים , בגודל . 2 × 2 קווי היציאה מחוברים בדומה לקווי הכניסה , באמצעות מתג . 4 × 2 מבנה המתג שתיארנו יוצר מספר גדול של אפשרויות מיתוג בין קווי הכניסה וקווי היציאה , כפי שאפשר לראות באיור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר