עמוד:330

מספר המנוי בנוי אף הוא משני חלקים : שתיים או שלוש ספרות – קוד הזיהוי של המתג ארבע ספרות – מספר סידורי במתג לדוגמה , המנוי שהצגנו קודם , שמספרו , 03-5123456 שייך למתג מספר , 512 באזור חיוג . 03 חשוב לציין כי מתגים מודרניים מטפלים בלמעלה מ 10 , 000- מנויים , לכן יש להם יותר מקוד זיהוי אחד . הבנייה של מסלול השיחה בתחילת הטיפול בבקשה להקמת שיחה , שהגיעה ממנוי , המתג מנתח את מספר הטלפון שהמנוי מבקש להגיע אליו ( מספר היעד , ( וקובע , על-פי הקוד של אזור החיוג ועל-פי קוד הזיהוי של מתג היעד אם יעד השיחה הוא מנוי באותו מתג ( שיחה פנים-מתגית ( Intra-switch – או מנוי במתג אחר ( שיחה חוץ-מתגית . ( Inter-switch – אם השיחה היא פנים-מתגית , היא תנותב אל הקו המחבר את המתג אל מנוי היעד ; באם השיחה היא חוץ-מתגית , היא תנותב השיחה אל אחד הערוצים היוצאים מן המתג שקיבל את השיחה אל המתג של מנוי היעד . התהליך הזה מוצג באיורים . 4 . 11–4 . 10 איור 4 . 10 המתג מזהה את המנוי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר